Adembescherming SSVV onafhankelijk Basis
Doelgroep

Medewerkers die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein gebruik moeten kunnen maken van omgevingslucht onafhankelijke adembescherming met een ademautomaat bij een zuurstof percentage tussen 19,0 en 21,0 vol%. Dit geldt voor zowel het ademlucht toestel als voor luchtnetsystemen (vast en mobiel). Ingangseisen om deel te nemen aan deze cursus / examen, zie: https://www.vcainfra.nl/content/wp-content/uploads/OA-Specificatieblad-versie-2.0-juni-2016.pdf

Inhoud cursus

De cursus bestaat uit theorie- en praktijklessen. Tijdens deze lessen worden volgende onderwerpen behandeld: - Gevaren van besloten ruimtes - Werken in besloten ruimtes - Het om- en afhangen van een persluchttoestel - Het gebruik van een overdruktoestel - Praktisch oefenen van werksituaties met ademluchtapparatuur. - Werken met leeflucht

Duur

3 dagdelen excl. examen

Plaats

Terneuzen

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijktoets. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het SOG diploma "Werken met onafhankelijke Ademlucht". Dit diploma voldoet aan de eind- en toetstermen van de Opleidingengids van de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SOG) U dient in het bezit te zijn van een geldig VCA Basisveiligheids certificaat om aan dit examen te kunnen deelnemen.

Kosten

€ 359,50 p.p. excl. SOG examenkosten p.p. € 72,50 en examen toeslag p.p. € 30,00. Incl. cursusboek en lunch/koffie/thee. Kosten zijn exclusief BTW

SSVV Opleidingen (SOG)
Inschrijven
footer