Asbest Herkennen
Doelgroep

Deze cursus is in principe geschikt voor iedereen die beroepsmatig met asbest in aanraking kan komen. Met name moet worden gedacht aan uitvoerenden in de renovatie en sloopaanneming, woningbouw verenigingen, recyclingbedrijven, asbestonderzoek bureaus, GWW bedrijven, de afvalstoffenbranche en acceptanten van stortplaatsen en gemeentewerven. Daarnaast is de cursus ook zeer geschikt voor medewerkers van Bouw- en Woningtoezicht, milieu-inspecteurs, politie, brandweer en Arbeidsinspectie en voor medewerkers die op een (petro)chemisch bedrijventerrein in aanraking met asbest kunnen komen (zoals bij sloop- en demontagewerkzaamheden).

Inhoud cursus

Theorie: - Wetgeving - Het ontstaan van asbest en zijn kenmerkende eigenschappen - De fabricage van asbesthoudende producten - Bouwkundige toepassingen van asbesthoudend materiaal - Asbest in bouw- en sloopafval - Uiterlijke kenmerken van asbest - Asbesthoudende producten in gebouwen en objecten - Gezondheidsrisico's - Maatregelen bij constatering van asbesthoudend materiaal Praktijk: - Practicum met asbestmonsters - Afsluitende praktijktoets met asbestmonsters en foto's

Duur

1 dag

Plaats

Vianen en Spijkenisse.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een bewijs van deelname.

Kosten

Op aanvraag

Asbest & Overige
Inschrijven

Cursus dagen
Op aanvraag (DINS Safety Training Terneuzen)
footer