Veiligheidadviseur - werken met ADR
Doelgroep

Werknemers die belast zijn met preventie van risico’s op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen.De preventie richt zich op de veiligheid van personen,bezittingen en milieu. Met ‘vervoer’ wordt bedoeld het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en de bijbehorende laad- en loswerkzaamheden.

Inhoud cursus

De inhoud van deze opleiding is afgestemd op de Europese exameneisen. Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: -wetgeving -classificatie -identificatie -verpakkingen -procedures voor verzending -Nederlandse bepalingen -veiligheid

Duur

5 dagen.

Plaats

Zoetermeer, Eindhoven of Utrecht.

Examen

Deelnemers sluiten de opleiding af met een schriftelijk examen Veiligheidsadviseur, afgenomen door CCV.Bij een voldoende resultaat ontvangen zij het Europees erkende diploma Veiligheidsadviseur. Het diploma heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.

Kosten

Op aanvraag.

Asbest & Overige
Inschrijven

Cursus dagen
Op aanvraag (DINS Safety Training Terneuzen)
footer