Havenbeveiliger SVPB
Doelgroep

De opleiding tot havenbeveiliger is een nieuwe opleiding die aansluit op de eisen die gesteld worden aan beveiligingsmedewerkers werkzaam in een havengebied. Deze opleiding is een aanvulling op de opleiding Beveiliger (mbo 2). Het doel van deze opleiding is om u bekend te maken met de achtergrond en de geschiedenis van de ISPS en haar belangrijkste gevolgen. Verder wordt ingegaan op de diverse veiligheidsniveaus, met name toegangscontrole, controle van het legitimatiebewijs op echtheid, herkennen van gevaarlijke stoffen en wapens, wat te doen bij calamiteiten en wat het effect is van communicatie.

Inhoud cursus

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: ISPS-code en overige nationale en internationale beveiligingswetgeving; Electronische) beveiligingshulpmiddelen; Beveiligingsplannen inclusief het Port Facility Security Plan; Scheepsvaart- en haventerminologie; Nood- en rampenplannen; Echtheid identiteitsdocumenten en ontduiken hulpmiddelen; Herkenning wapens en munitie; Communicatie en omgaan met agressie; Gevaarlijke stoffen en documenten.

Duur

4 avonden.

Plaats

Terneuzen of Rotterdam

Examen

De cursus wordt afgesloten met theorie-examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het certificaat Havenbeveiliger van de SVPB.

Kosten

Op aanvraag

Asbest & Overige
Inschrijven

Cursus dagen
Op aanvraag (DINS Safety Training Terneuzen)
footer