Veilig verplaatsen van Lasten
Doelgroep

Medewerkers die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein in installaties, werkplaatsen of laboratoria lasten aanslaan en verplaatsen. (Dit is niet de kwalificatie voor Rigger/Hijsbegeleider. De Rigger/Hijsbegeleider assisteert de kraanmachinist bij het plaatsen van de kraan, het verplaatsen van de kraanlast en adviseert bij het bepalen van de juiste kraancapaciteit en bij het op een veilige manier hijsen)

Inhoud cursus

Theorie: - begrippen, wettelijke bepalingen en voorschriften; - hijsbanden; - staalkabels; - ketting en kettingwerk; - speciaal hijsgereedschap; - takels, hijsbalken en loopkatten; - inspectie en certificering; - veilig aanslaan van lasten; - Armseinen. Praktijk: - oefenen in het veilig aanslaan en ver-plaatsen van een afsluiter, blindplaat en pijpstuk op simulatiestand. Leerdoel: op juiste, veilige en verantwoorde wijze aanslaan en verplaatsen van lasten.

Duur

1 dag.

Plaats

Terneuzen.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het certificaat “Verplaatsen van Lasten”. van DINS Safety Trainingen

Kosten

€ 219,50 p.p. excl. DINS examenkosten p.p. € 29,50. Incl. lunch/koffie/thee. Kosten zijn exclusief BTW.

DINS Opleidingen
Inschrijven

Cursus dagen
2021-06-16 jun (DINS Safety Training Terneuzen)2021-09-08 sep (DINS Safety Training Terneuzen)2021-11-03 nov (DINS Safety Training Terneuzen)2021-12-01 dec (DINS Safety Training Terneuzen)
footer