Adembescherming SIR niveau C
Doelgroep

Medewerkers die gaan werken met gaspakken binnen of buiten een besloten ruimte en/of gaan werken in geïnertiseerde ruimtes (onder stikstofcondities).

Inhoud cursus

Deze training bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte Theorie: de ademhaling explosiegevaar giftige stoffen agressieve stoffen katalysatoren en pyrofore producten adembeschermende kleding huidbeschermende kleding temperatuurhuishouding van het menselijk lichaam (hittestress) het werken in besloten ruimten meetapparatuur IDLH-situaties veiligheidsprocedures Praktijk: Het werken met filterbusmaskers, ademluchttoestellen en slangapparaten Gaspakken Veiligheids- en noodprocedures Bedienen Life Support Unit (LSU) Werken in stikstof, sleuteltechniek Demonstraties explosiegevaar en meetapparatuur

Duur

2 dagen.

Plaats

Terneuzen

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen ‘Adembescherming C’, onder toezicht van de SIR. De kosten van dit examen zijn € 107,= per persoon voor SIR-leden. Voor niet-SIR leden brengt de SIR een toeslag van 100% op deze prijs in rekening.

Kosten

Op aanvraag.

SIR Trainingen
Inschrijven

Cursus dagen
Op aanvraag (DINS Safety Training Terneuzen)
footer