Aanslaan en Begeleiden van Lasten (ABvL)
Doelgroep

Medewerkers die lasten zelfstandig aanslaan en begeleiden met behulp van een dynamisch hijsmiddel dat door een (kraan)machinist wordt bediend.

Inhoud cursus

Op juiste, veilige en verantwoorde wijze lasten aanslaan, verplaatsen en begeleiden en hiervoor de juiste voorbereidingen treffen in samenspraak met de machinist. Theorie: - Algemeen (basisbegrippen); - Wetgeving (Arbowet en ISO 12480); - Veiligheid (algemene en specifieke veiligheidsregels); - Vaktechniek (aanslagmateriaal, selectie aanslagmateriaal, aanslaan van lasten, hijsbandgegevens, loopkat en hijsbalk en staalstroppen, constructiedeel verplaatsen, steigermateriaal verplaatsen, bijzondere hijspunten, hijsen van lasten, hijsplan en positie en begeleiding); Praktijk: - Voorbereiding (veiligheidsregels, selecteren materialen en middelen, transportweg)

Duur

4 dagdelen excl. examen

Plaats

Terneuzen

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijktoets. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het certificaat: Aanslaan en Begeleiden van Lasten. U dient in het bezit te zijn van een geldig VCA Basisveiligheidsdiploma om deel te kunnen nemen aan dit examen.

Kosten

Op aanvraag

SSVV Opleidingen (SOG)
Inschrijven
footer