Bedrijfshulpverlening BHV Basis
Doelgroep

Medewerkers die binnen het bedrijf bij een calamiteit adequaat moeten kunnen optreden.

Inhoud cursus

De opleiding Bedrijfshulpverlening bestaat uit: Eerste Hulp 1. Niet-spoedeisende Eerste Hulp: - uitwendige wonden, - oogletsels, - kneuzingen en verstuikingen, - botbreuken, - ontwrichtingen - wervelletsels - brandwonden. 2. Spoedeisende Eerste Hulp - reanimeren - gebruik van de AED - verslikking -shock -anginapectoris -hartinfarct - beroerte - epilepsie - suikerziekte -hersenschudding. 3 Brandbestrijding en Ontruiming Praktijk: blussen van een beginnende brand. Theorie: - hoe een brand ontstaat en zich verder ontwikkelt. -welke wijze en met welke middelen kan een brand worden geblust - gevaren bij het blussen. - samenwerking met externe hulpverleningsdiensten -welke informatie bij de melding van een incident? - hoe alarmering -rol van de BHV’er bij een ontruiming -wat staat er in een ontruimingsplan

Duur

2 dagen

Plaats

Terneuzen, Breskens of Kapelle

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie examen en een praktijkexamen voor beide onderdelen t.w.: Eerste Hulp en Brandbestrijding en Ontruiming. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het certificaat Bedrijfshulpverlener NIBHV / DINS

Kosten

€ 269,50 p.p. exclusief certificaat kosten: NIBHV € 29,50 / DINS € 19,50 inclusief cursusboek van de NIBHV, lunch/koffie/thee. Kosten zijn exclusief BTW

BHV/EHBO
Inschrijven

Cursus dagen
2021-06-14 en 2021-06-21 jun (DINS Safety Training Terneuzen)2021-09-02 en 2021-09-09 sep (Caisson Kapelle)2021-09-14 en 2021-09-22 sep (DINS Safety Training Terneuzen)2021-10-05 en 2021-10-12 okt (DINS Safety Training Breskens)2021-11-09 en 2021-11-16 nov (DINS Safety Training Terneuzen)2021-11-18 en 2021-11-25 nov (Caisson Kapelle)
footer