Bedrijfshulpverlening BHV Basis
Doelgroep

Medewerkers die binnen het bedrijf bij een calamiteit adequaat moeten kunnen optreden.

Inhoud cursus

De opleiding Bedrijfshulpverlening bestaat uit: Eerste Hulp 1. Niet-spoedeisende Eerste Hulp: - uitwendige wonden, - oogletsels, - kneuzingen en verstuikingen, - botbreuken, - ontwrichtingen - wervelletsels - brandwonden. 2. Spoedeisende Eerste Hulp - reanimeren - gebruik van de AED - verslikking -shock -anginapectoris -hartinfarct - beroerte - epilepsie - suikerziekte -hersenschudding. 3 Brandbestrijding en Ontruiming Praktijk: blussen van een beginnende brand. Theorie: - hoe een brand ontstaat en zich verder ontwikkelt. -welke wijze en met welke middelen kan een brand worden geblust - gevaren bij het blussen. - samenwerking met externe hulpverleningsdiensten -welke informatie bij de melding van een incident? - hoe alarmering -rol van de BHV'er bij een ontruiming -wat staat er in een ontruimingsplan

Duur

2 dagen

Plaats

Terneuzen

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie examen en een praktijkexamen voor beide onderdelen t.w.: Eerste Hulp en Brandbestrijding en Ontruiming. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het certificaat Bedrijfshulpverlener NIBHV / DINS

Kosten

Op aanvraag

BHV/EHBO
Inschrijven

Cursus dagen
Data! Kijk op onze nieuwspagina (DINS Safety Training Terneuzen)
footer