Adembescherming onafhankelijk Herhaling
Doelgroep

De herhalingstraining Werken met Onafhankelijke Adembescherming (ademhalingsautomaat) is bedoeld voor medewerkers die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein gebruik moeten kunnen maken van omgevingslucht met een ademautomaat. Dit geldt voor zowel het ademluchttoestel als voor luchtnetsystemen (vast en mobiel). In deze training leert de deelnemer welke adembeschermingsmiddelen er zijn, hoe een ademluchttoestel en de meerurenaansluiting (ook wel leeflucht genoemd) werken en hoe hij hiermee veilig werkzaamheden uit kan voeren.

Inhoud cursus

De cursus bestaat uit theorie- en praktijklessen. Tijdens deze lessen worden volgende onderwerpen behandeld: - Gevaren van besloten ruimtes - Werken in besloten ruimtes - Het om- en afhangen van een persluchttoestel - Het gebruik van een overdruktoestel - Praktisch oefenen van werksituaties met ademluchtapparatuur. - Werken met leeflucht

Duur

1 dag

Plaats

In overleg

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijktoets. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Werken met onafhankelijke Ademlucht" van DINS Safety Training.

Kosten

€ 269,50 excl. DINS examenkosten p.p. € 29,50. Incl. lunch/koffie/thee. Kosten zijn exclusief BTW.

DINS Opleidingen
Inschrijven

Cursus dagen
Op aanvraag (DINS Safety Training Terneuzen)
footer