NEN 1010 Herhaling
Doelgroep

Voor iedereen die met elektronica in aanraking komt. De cursus is geschikt voor: - elektrotechnici die belast zijn met de aanleg van installaties; - personen die belast worden met het ontwerpen of controleren van laagspanninginstallaties van beperkte omvang

Inhoud cursus

1. Introductie NEN 1010; 2. Onderwerp, toepassingsgebied en fundamentele uitgangspunten; 3. Beschermingsgraden; 4. Stroomketens; 5. Stroomstelsels; 6. Bescherming tegen elektrische schok; 7. Aardingsvoorzieningen; 8. Toepassen van aardlekschakelaars; 9. Beveiliging tegen overstroom; 10. Schakelaars; 11. Schakel- en verdeelinrichtingen; 12. Aanvullende en bijzondere bepalingen, zoals: a. badruimten, b. tijdelijke installaties.

Duur

1 dag

Plaats

Terneuzen of incompany

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorietoets. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certifcaat van DINS Safety Training.

Kosten

Op aanvraag

NEN trainingen
Inschrijven
footer