Hogedruk Spuiter (HDS-V) Verlenging
Doelgroep

De 1-daagse opfriscursus Hoge Druk Spuiter is bedoeld voor personen die met hoge-druk waterstraalinstallaties werken en het SIR certificaat HDS moeten verlengen. Het werken met hoge-druk waterstraalinstallaties brengt grote risico's met zich mee. .

Inhoud cursus

Theorie: Begrippen drukverlies, reactiekracht, waterverbruik, inrichting spuitplaats en werking van het systeem. Gebruik en bediening van een hoge druk installatie en bijbehorende materialen zoals kruipslang, pistool, lans en diverse spuitmonden. Veiligheidsregels Rekenen met druk Persoonlijke Bescherming Middelen Praktijk: Werken met pistool en kruipslang Reactiekracht Persoonlijke Bescherming Middelen. Het examen, dat uit een theorie en een praktijkgedeelte bestaat, wordt door de SIR afgenomen en duurt een (1) dagdeel. Het examen vindt meestal op de eerste dag na de cursus plaats.

Duur

1 dag + 1 examen

Plaats

Terneuzen of Rotterdam

Examen

Bij voldoende resultaat ontvangt de kandidaat het SIR Hoge Druk Vloeistof Reinigen certificaat HDS. Het HDS certificaat na verlenging 3 jaar geldig. Een verlengingsexamen kan alleen worden afgelegd voordat de geldigheid van het certificaat verlopen is.

Kosten

Op aanvraag

SIR Trainingen
Inschrijven

Cursus dagen
Op aanvraag (DINS Safety Training Terneuzen)
footer